• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  5 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

ประสบการณ์: ดูแลส่วนงานบริการและบริหารลูกน้องในธุรกิจประเภทโรงแรมหรือร้านอาหารมากว่า 5 ปี
ความสามารถหลัก:
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มกระตือรือร้น และมีทัศนคติที่ดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- ทักษะเรื่องการวางแผนงาน การสร้างยอดขาย การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ทักษะในการ Coaching

กรอกข้อมูลสมัครงาน ผ่านลิงก์นี้ https://goo.gl/forms/lrp3ZD4UG8Oqe5jE3
หรือส่งเรซูเม่มาที่ [email protected]

รายละเอียดงาน

- ดูแลการให้บริการของพนักงานทุกสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โดยออกตรวจทุกสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำจุดบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุงอย่างทันท่วงที และพัฒนามาตรฐานที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น
- รับผิดชอบในการตรวจสุขลักษณะของร้าน (Standard Operation) ในส่วนของแผนก เพื่อให้ได้ มาตรฐานของบริษัทฯที่กำหนดไว้
- จัดการปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ และรวบรวมใบประเมินรายเดือนเพื่อนำมาวิเคราะห์ และแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
- ผลักดันยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบให้ไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้

สวัสดิการ

เซอร์วิส ชาร์จ, เงินทิป, เงินรางวัลพิเศษ, ค่าอาหารพนักงาน, ข้าวพนักงาน, ประกันสังคม, เครื่องแบบพนักงาน, ค่ารถกรณีทำงานเกิน 24.00 น., โบนัสประจำปี, BIRTHDAY GIFT, สิทธิส่วนลดสวัสดิการ, ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก, ทันตกรรม, ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าของเยียม, วันพักร้อน, วันลาเดือนเกิด, วันลาภรรยาคลอดบุตร, เงินช่วยเหลือกรณีสูญเสียต่างๆ

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
คุณสถาพร
Line ID : @bxy0833u เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 ต.คลองตันเหนือ อ.คลองเตย จ.กรุงเทพ 10110
0632306999
-
https://www.facebook.com/GreyhoundCafeRecruitment/
ค้นหางาน
งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต