• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  ไม่ระบุ
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

มีรถยนต์ มีใบขับขี่ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

รายละเอียดงาน

งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องรูดบัตรเครดิต
ต้องมีรถยนต์ มีที่พักที่ภูเก็ต ออก site งานจงหวัดใกล้เคียงได้
มีเงินเดือน โบนัส ค่าน้ำมันรถ ไมล์กิโล ค่าเบี้เลี้ยงออกต่างจังหวัด
ค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศํพท์ ประกันสังคม PA เสื้อบริษัท

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท แอล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
สุกัลยา
-
0817532844
-
-
ค้นหางาน
งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต