• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  5 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

Minimum 4-5 year experience related in field
Friendly, Active & Well Groomed

รายละเอียดงาน

Work at Head Office

สวัสดิการ

(แพ็คเกจเริ่มต้นน่าสนใจ)
(เงินค่าบริการ)
(สวัสดิการประกันสังคม)
(ทำงาน 5 วัน/พักผ่อนสัปดาห์ละ 2 วัน)
(ทำงานวันละ 10 ชั่วโมงรวมพัก 1 ชั่วโมง)
(วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดประจำปี)
(ยูนิฟอร์ม)
(งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน)
(การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง)
(วันหยุดพิเศษ)
(ค่าเดินทาง)
(อาหารพนักงาน)
(งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี)
(ช่วยเหลืองานฌาปณกิจ)
(ลาคลอด)
(ค่าโทรศัพท์)

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ยูโทเปีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ฝ่ายบุคคล
9/23 ม.2 ตำบลเกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
-
0611172403
-
http://www.utopiahotelgroup.com
ค้นหางาน
งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต