• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศชาย
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี เคมี / เคมีอุตสาหกรรม / ชีวเคมี / และ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีเทคนิคด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและเชื้อเพลิง
มีทักษะการจัดการที่ดี สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างดี
บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
มีความกระตือรือร้น ละเอียด รอบคอบ

รายละเอียดงาน

- ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย/ระบบผลิตน้ำประปา RO,CEDI
- ตรวจสอบและควบคุมการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ คุณภาพเชื้อเพลิง ในระบบกระบวนการของโรงงานผลิตไฟฟ้า
- รับผิดชอบการดำเนินงาน จัดทำเอกสาร และแก้ไข ติดตามงานด้านคุณภาพ ให้ได้ตามมาตรฐาน ISO 14001,9001,18001
- ตรวจสอบและดูแลเครื่องจักรใน Water plant ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
- วางแผน Overhaul/ PM งาน Shut down โรงไฟฟ้า
- รับผิดชอบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

- เงินจูงใจการทำงานประจำเดือน (MBO)
- เงินค่าคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC (ตามเกณฑ์ของบริษัท)
- ซิมโทรศัพท์และค่าโทรศัพท์
- สิทธิซื้อสินค้าในเครือราคาพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- การประกันชีวิต
- เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต
- เงินช่วยเหลือกรณีสมรสหรือมีบุตร
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต
- เงินค่าของเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วยต้องนอนพักในโรงพยาบาล
- การลาต่างๆ ลาพักผ่อนประจำปี ลาสมรส ลาคลอด ลาอุปสมบท ลากิจ ลาณาปนกิจ ฯลฯ
- ประกันสังคม
- การตรวจสุขภาพประจำปี
*สวัสดิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
คุณพนิดา (สำนักงานใหญ่)
โรงไฟฟ้าจ.กระบี่ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
-
063206806
-
http://www.saaa.co.th
ค้นหางาน
งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต