• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  4 อัตรา
 • ประสบการณ์
  3 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปวส

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
การศึกษาระดับปวส. ไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
ประสบการณ์ 0 - 3 ปี ( มีประสบการณ์ด้านโรงงานไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

รายละเอียดงาน

รับผิดชอบ ดูแล Turbine Genarator และระบบ Balance of plant ในการผลิตไฟฟ้า โดยตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด การเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรในพื้นที่รับผิดชอบและรายงานความผิดปกติทุก 3 ชั่วโมง
- รายงานเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติจากการบันทึกค่าต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต
- ควบคุมพื้นที่รับผิดชอบให้สะอาด เรียบร้อยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิต
- ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรที่รับผิดชอบรับผิดชอบ
- จดบันทึก Parameter

สวัสดิการ

- เงินจูงใจการทำงานประจำเดือน (MBO)
- เงินค่าคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC (ตามเกณฑ์ของบริษัท)
- ซิมโทรศัพท์และค่าโทรศัพท์
- สิทธิซื้อสินค้าในเครือราคาพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- การประกันชีวิต
- เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต
- เงินช่วยเหลือกรณีสมรสหรือมีบุตร
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต
- เงินค่าของเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วยต้องนอนพักในโรงพยาบาล
- การลาต่างๆ ลาพักผ่อนประจำปี ลาสมรส ลาคลอด ลาอุปสมบท ลากิจ ลาณาปนกิจ ฯลฯ
- ประกันสังคม
- การตรวจสุขภาพประจำปี
*สวัสดิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
คุณพนิดา (สำนักงานใหญ่)
โรงไฟฟ้าจ.กระบี่ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
-
063206806
-
http://www.saaa.co.th
ค้นหางาน
งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต