• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขี้นไป ด้านเกษตรศาสตร์ เช่น พืชศาสตร์ พืชสวน เป็นต้น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
สามารถอยู่ประจำในพื้นที่สวนปาล์ม จ.กระบี่ และ จ.สุราษฎร์ธานี ได้
สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่
หากมีประสบการณ์การบำรุงรักษาสวนปาล์มน้ำมันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

-ควบคุมการดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสวนปาล์ม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของบริษัท ฯ และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO และระบบคุณภาพต่าง ๆ
-บริหารจัดการบุคลากร วางแผนด้านอัตรากำลัง และการพัฒนาบุคลากร
-บริหารจัดการค่าใช้จ่ายภายในสวนปาล์มให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ฯ
-ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ปลูกปาล์ม
-กิจกรรม CSR กับชุมชนในท้องถิ่น

สวัสดิการ

- ชุดฟอร์มพนักงาน
- รถรับส่งพนักงาน
- บ้านพัก
- กองทุนสำรองเลียงชีพ
- โบนัสประจำปี
- สวัสดิการอื่นๆ ของบริษัทฯ

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
คุณณัฐพร
98 หมู่6 ถนนเหนือคลอง-เขาพนม ก.ม.9.5 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
-
075666075
-
http://www.upoic.co.th
ค้นหางาน
งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต