• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปวส

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย
อายุ : 25 ? 35 ปี
สำเร็จการศึกษา ปวส. ถึง ปริญญาตรี
หากเคยทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตนตามกฎ อย่างเคร่งครัด
มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
สามารถจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลข่าวสารอีเลกทรอนิกส์ ได้
มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้
มีความสามารทำงานเป็นทีม สามารถทำตัวเป็นผู้นำ และผู้ตามได้

รายละเอียดงาน

ผู้ปฏิบัติงาน ต้องทำหน้าที่ควบคุมดูแลจดบันทึกประเภท และจำนวนสินค้า การรับ การเก็บ การจัดการตรวจสอบสินค้า หรือวัตถุดิบตามระบบการควบคุมสินค้าที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันสินค้า หรือวัตถุดิบเสียหายก่อนจัดเตรียมให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกว่าเป็นของที่อันตรายในการจัดเก็บหรือไม่ หรือมีความเสียหาย หรือสภาพชำรุดหรือไม่
2.เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายสินค้า หรือส่งสินค้าเคลม
3.จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง และเก็บรักษา

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ไอส์แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ฝ่ายบุคคล
46/1 Moo.6, Prabaramee Rd., ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
-
0881810156
-
http://www.islandtechnology.com
ค้นหางาน
งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต