• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  10 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

รายละเอียดงาน

1. เพศหญิง / ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป ทางด้านการเงิน
4. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถดูแลทีมการเงินได้
5. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน
6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการวิเคราะห์ธุรกิจ
7. มีความละเอียดรอบคอบสูง
8. มีวินัย มุ่งมั่น ทุ่มเท เป็นผู้นำ รับผิดชอบในงาน และซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้
9. เข้าใจกระบวนการบันทึกบัญชีและเข้าใจกระบวนการปิดงบการเงิน
รายละเอียดการ

สวัสดิการ

สวัสดิการ
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ปรับเงินเดือนประจำปี
ประกันสังคม
ที่พัก
ตรวจสุขภาพประจำปี
อาหารกลางวัน
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ยูนิฟอร์ม 5 ชุด/ปี
วันหยุดประเพณี 15 วัน/ปี
วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6วัน

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท เทวา โอเปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท เทวาโอเปอร์เรชั่น จำกัด
3/13 หมู่ 1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
076530621
-
-
ค้นหางาน
งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต