• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  3 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ไม่จำกัดวุฒิ

คุณสมบัติ

สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์การเป็นแม่บ้าน รักความสะอาด ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น
หน้าที่ : รับผิดชอบในการดูแลความสะอาดเรียบร้อย ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน
รายละเอียดการทำงาน :
- งานทำความสะอาดสำนักงาน ห้องทำงาน ห้องน้ำ หรืออื่นๆ รวมถึงบริเวณอาคารสำนักงานโดยรอบ
- จัดเตรียมความเรียบร้อยในห้องประชุม
- ดูแลและบริการเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหาร ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อ และบริการเครื่องดื่มในห้องประชุม
- เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้ร

สวัสดิการ

สวัสดิการ
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ปรับเงินเดือนประจำปี
ประกันสังคม
ที่พัก
ตรวจสุขภาพประจำปี
อาหารกลางวัน
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ยูนิฟอร์ม 5 ชุด/ปี
วันหยุดประเพณี 15 วัน/ปี
วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6วัน

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท เทวา โอเปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท เทวาโอเปอร์เรชั่น จำกัด
3/13 หมู่ 1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
076530621
-
-
ค้นหางาน
งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต