• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

สวัสดิการ

ค่าเดินทาง
โบนัส
อาหาร
กองทุนเมตตตาจิต
ทุนการศึกษาบุตร
เยี่ยมไข้
วันหยุด 6 วัน/ เดือน
พนักงานดีเด่น ประจำเดือน /ประจำปี
กอกงทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันกลุ่มพนักงาน
ยูนิฟอร์ม
การฝึกอบรมพนักงาน
หยุดในวันเกิด
เยี่ยมคลอด

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
โรงแรม เดอะกี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ฝ่ายบุคคล
152/1 ถนน ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
-
076335826
-
-
ค้นหางาน
งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต