• เงินเดือน
  15,001 - 20,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  2 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปวส

คุณสมบัติ

สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS และ EXCEL ได้อย่างคล่องแคล่ว
มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานด้วยตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มุ่งมั่นขยัน มีความกระตือรือร้น และทำงานอย่างมีเป้าหมาย ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
ทำงานคล่องแคล่ว และรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

ถ้าหากมีประสบการ์ณเกี่ยวกับงานบัญชีร้านอาหารจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

รายละเอียดของงาน
1.บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ในระบบโปรแกรม EXPRESS
2.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3/53
3.เข้าใจระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ตรวจแบบภงด.50,51 และตรวจแบบภ.พ.30
4.ทำเอกสารรับ-จ่าย ลูกหนี้-เจ้าหนี้
5.จัดทำ BANK RECONCILE
6.จัดทำเอกสารต่างๆและดูแลจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่
7.ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ถูกต้อง และรวดเร็วมากขึ้น
8.จัดทำรายงานต่างๆตามที่บริษัทฯต้องการ
9.ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯเพื่อติดตามเอกสารที้ต้องใช้ลงบัญชีและอื่นๆ
10.จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
11.ดูแลการใช้เงินสดย่อยอย

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บจก.เออ ชาลาวัน
นิภา
-
0860000690
-
-
ค้นหางาน
งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต