• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

รายละเอียดงาน

- ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ อื่นๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- กำหนดกลยุทธ์วางแผน ด้านการขาย วิเคราะห์ และวางแผนควบคุมการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ
- พัฒนางานเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
- เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- ประชุมให้คำปรึกษากับทีมงานฝ่ายขาย
- ติดตามยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัทฯ
- รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
- อื่น ๆ ตามท

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
thanachai
46/9 ม.6 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
0986713502
-
http://thanachai-glass.com/aluminum/index.php
ค้นหางาน
งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต