• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

รายละเอียดงาน

- เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี / การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะความรู้เป็นอย่างดีทางด้านบัญชี เช่น ด้านวางแผนกฎหมายภาษีอากร ด้านการจัดการระบบ
คลังสินค้า
- มีทักษะความรู้เป็นอย่างดีด้านการเงิน เช่น ด้านวิเคราะห์งบประมาณ ด้านบริหารกระแสเงินสด
- มีประสบการณ์ตรงในด้านการเงินบัญชี บริหารบัญชี การวิเคราะห์การเงิน และการจัดทำงบ
การเงินรวม งบกระแสเงินสด อย่างน้อย 10 ปี
- มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน เป็นระยะเวลา 8 ปีขึ้นไป
- ทักษะเฉพาะตัวเกี่ยวกับมนุษย์ส

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม จำกัด
thanachai
46/9 ม.6 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
0986713502
-
http://thanachai-glass.com/aluminum/index.php
ค้นหางาน
งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต