• เงินเดือน
  N/A
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 ตำแหน่ง
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- เพศหญิง หรือ ชาย
- อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 1-2 ปี
- มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีความความเกี่ยวกับงานขายเบื้องต้น
- มีความเข่้าใจในระบบงานโรงแรม
- มีทักษะด้านการจัดการงานเอกสาร

สวัสดิการ

- หอพักพนักงาน
- รถ รับส่ง เส้นตลาดเก่า เทศบาลตะกั่วป่า - โรงแรม
- Service Charge
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- Uniform
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการแต่ละปี)
- อาหาร 2 มื้อ
- เบี้ยสุขภาพดีประจำปี

ติดต่อสมัครงาน
HR
45 Moo 2 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
076584444
076584445
https://www.apsarakhaolak.com/
แชร์ตำแหน่งงานนี้
ค้นหางาน
งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต