• เงินเดือน
  N/A
 • สถานที่ปฎิบัติงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่เปิดรับ
  3 อัตรา
 • ประสบการณ์
  5 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- มีความสามารถทางด้าน computer ในโปรแกรม Ms Office

- สามารถปฏิบัติงานที่ จังหวัดอุดรธานี, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร ได้.

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน อดทน

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

รายละเอียดงาน

1.'งานด้านบริหารนโยบาย

- กำหนด ปรับเปลี่ยน ทบทวน นโยบาย ในการบริหารโรงงาน

2. งานด้านบริหารงานปฏิบัติการ

- วางแผนควบคุม ติดตาม การจัดหาวัตถุดิบและการจัดซื้อผลิตภันฑ์ให้ตรงกับความต้องการ

3. งานด้านการจัดซื้อ

- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ ติดต่อฝ่ายการตลาดกำหนดราคาวัตถุดิบยาง

4. งานด้านธุรการบุคคล

- วางแผนด้านการสรรหากำลังคน วางแผนฝึอบรม ตรวจสอบและวางแผนความปลอดภัยทั่วไป ความสะอาดเรียบร้อยของโรงงาน

สวัสดิการ

? Able to work independently as well as in a team.
? Good Knowledge of the Thailand Labor Law.
? Good computer skills ; MS Excel , MS Word , Power Point and Experience in compiling HR report
? Bonus
? Provident fund
? Mobile
? Lots of fun!

Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
20/5 Gomarapat Road ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
0611720514
-
http://www.vonbundit.com
แชร์ตำแหน่งงานนี้
ค้นหางาน
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต