• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  2 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- สามารถปฏิบัติงานพื้นที่ภาคใต้และเดินทางต่างจังหวัดได้

- ขับรถได้ / มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

- มีกทักษะการสื่อสารที่ดี /รักในงานบริการ

รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบดูเเลด้านอุปกรณ์เครื่องเย็น เช่น ตู้เย็น เครื่องโพสมิกส์ โดยให้มีการใช้งานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจำหน่ายสินค้า

- บริหารงานการจัดการซ่อมบำรุงตู้เย็น เครื่องโมสมิกส์ ให้สภาพการทำงานที่ดีเเละพร้อมใช้งานเสมอ

- ป้องกันควบคุมสินทรัพย์บริษัท ร่วมกับฝ่ายขายเเละบัญชี

- สามารถบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
นายสิทธิชัย ไชยยะ
111 ม.5 ถ.เอเชีย41 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
-
0894742749
-
http://www.sermsukplc.com
ค้นหางาน
งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต