• เงินเดือน
  N/A
 • สถานที่ปฎิบัติงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่เปิดรับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  2 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- สามารถปฏิบัติงานพื้นที่ภาคใต้และเดินทางต่างจังหวัดได้

- ขับรถได้ / มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

- มีกทักษะการสื่อสารที่ดี /รักในงานบริการ

รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบดูเเลด้านอุปกรณ์เครื่องเย็น เช่น ตู้เย็น เครื่องโพสมิกส์ โดยให้มีการใช้งานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจำหน่ายสินค้า

- บริหารงานการจัดการซ่อมบำรุงตู้เย็น เครื่องโมสมิกส์ ให้สภาพการทำงานที่ดีเเละพร้อมใช้งานเสมอ

- ป้องกันควบคุมสินทรัพย์บริษัท ร่วมกับฝ่ายขายเเละบัญชี

- สามารถบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ค่าทำงานล่วงเวลา
ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเสื่อมยานพาหนะ
ค่าโทรศัพท์
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
โบนัสประจำปี เดือน

Contact
นายสิทธิชัย ไชยยะ
111 ม.5 ถ.เอเชีย41 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
0894742749
-
http://www.sermsukplc.com
แชร์ตำแหน่งงานนี้
ค้นหางาน
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต