• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  2 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการตลาด การบริหารจัดการ

- มีประสบการณ์ด้านการตลาดเเละขายสิ้นค้า 2-3 ปี

- มีประสบการณ์ด้านการวางแผนทางด้านการตลาดเเละสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ / มีใบขับขี่รถยนต์

รายละเอียดงาน

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในกลุ่มสินค้าที่อยู่ในความดูเเล ในช่องทางจัดจำหน่ายในร้านค้าในกลุ่ม OMT

- ผลักดันยอดขายในเขตพื้นที่เเละวางเป้าหมาย กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย

- บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย ที่วางแผนไว้

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
นายสิทธิชัย ไชยยะ
111 ม.5 ถ.เอเชีย41 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
-
0894742749
-
http://www.sermsukplc.com
ค้นหางาน
งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต