• เงินเดือน
  N/A
 • สถานที่ปฎิบัติงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่เปิดรับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  2 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการตลาด การบริหารจัดการ

- มีประสบการณ์ด้านการตลาดเเละขายสิ้นค้า 2-3 ปี

- มีประสบการณ์ด้านการวางแผนทางด้านการตลาดเเละสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ / มีใบขับขี่รถยนต์

รายละเอียดงาน

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในกลุ่มสินค้าที่อยู่ในความดูเเล ในช่องทางจัดจำหน่ายในร้านค้าในกลุ่ม OMT

- ผลักดันยอดขายในเขตพื้นที่เเละวางเป้าหมาย กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย

- บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย ที่วางแผนไว้

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ค่าทำงานล่วงเวลา
ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเสื่อมยานพาหนะ
ค่าโทรศัพท์
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
โบนัสประจำปี เดือน

Contact
นายสิทธิชัย ไชยยะ
111 ม.5 ถ.เอเชีย41 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
0894742749
-
http://www.sermsukplc.com
แชร์ตำแหน่งงานนี้
ค้นหางาน
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต