เกี่ยวกับบริษัท

ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย 9 เพสท์ โพรเทค จบการศึกษาทางด้านสาธารณสุข เข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2553 , ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 ปฏิบัติงานโรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต รวมระยะเวลากว่า 16 ปี โดยปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ลงพื้นที่สอบสวนโรค งานระบาดวิทยา งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบให้คำแนะนำโครงการ “ Clean Food Good Taste “ ในสถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้านการ ป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์พาหะ พร้อมให้คำปรึกษา ตามหลักวิชาการ ถูกต้อง และเข้าใจง่าย

แชร์ตำแหน่งงาน บริษัท

ตำแหน่งงานทั้งหมด ของบริษัทนี้

ติดต่อสมัครงาน
9 Pest Protech
ฝ่ายบุคคล
65/563 วิลล่าสวนหลวง ซอย 17 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
-
076688955
-
https://www.9pestprotech.com
ค้นหางาน
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต