เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2531 โดยกลุ่มวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ นำโดย นายเสวก ศรีสุชาต และนายอำนวย กาญจโนภาศ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมสำหรับอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของความต้องการงานบริการด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ

แชร์ตำแหน่งงาน บริษัท

ตำแหน่งงานทั้งหมด ของบริษัทนี้

ติดต่อสมัครงาน
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบุคคล
เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพ 10260
-
023320345 ต่อ 1133
-
https://www.ple.co.th/
ค้นหางาน
หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต