• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  5 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 50 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

Education
-Bachelor's degree in Marketing, Digital Marketing, Communications, or a related
field. Master's degree is a plus.

Work Experience
- 3-5 years of experience in digital marketing, including campaign planning and
execution. Healthcare industry experience is a plus.

รายละเอียดงาน

-Develop and execute digital marketing strategies for clinic
network that align with overall brand, sales and marketing
goals.
-Set campaign-specific goals, plan and oversee all digital campaigns, including SEO/SEM, email, social media, etc.
-Analyze customer experience and evaluate campaign performance.
-Oversee digital channels and keep information updated.
-Identify emerging technology and trends in digital marketing
to provide innovative recommendations.

สวัสดิการ

1. Provident Fund – กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
2. Group Life & Health Insurance – ประกันชีวิต-ประกันสุขภาพกลุ่ม-ประกันอุบัติเหตุ
3. Public Holiday 15 days/year - วันหยุดประเพณี 18 วัน / ปี
4. Annual Leave-วันหยุดพักร้อนเพิ่มขึ้นตามอายุงาน
5. Leave with pay-ลากิจได้รับค่าจ้าง 5 วัน/ปี
6. Annual Bonus - โบนัสประจำปี
7. Annual Increment - ปรับเงินเดือนประจำปี
8. Loan Fund - กองทุนเงินกู้
9. Staff Party, Team Building & Outing Activities - งานเลี้ยงพนักงานประจำปีและจัดท่องเที่ยวประจำปี
10. New Born Gift and Patient Gift- ของเยี่ยมคลอด และ ของเยี่ยมไข้
11. Marriage Gift, Monkhood Fee, Compassionate Fee –เงินขวัญถุงแต่งงาน, เงินช่วยเหลืองานบวช, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
12. Annual Check up - ตรวจสุขภาพประจำปี

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
CISSA GROUP
HR - Julalak
BKK: 193/143 35th Floor (Zone D), Lake Rajada Office Complex, Khlong Toei, Bangkok 10110 PKT: Rock Garden Village, 125/452 Rasada Rd., Rasada, Muang, Phuket 83000 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
0818959991
020265328
https://www.cissagroup.com/
ค้นหางาน
งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต