• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  8 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ไม่จำกัดวุฒิ

คุณสมบัติ

-มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการนำเสนองาน,แก้ปัญหา และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ / การบริหารโครงการ ทั้งอสังหาริมทรัพย์และไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (วิศวกรรม / สถาปัตยกรรม / บริหารธุรกิจ / อสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารโครงการ)
-มีประสบการณ์ทำงานบริหารโครงการทั้งอสังหาริมทรัพย์และไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

รายละเอียดงาน

1.ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
2.รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการ
3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายนอกและภายใน
4.บันทึก สรุปรายงานและนำเสนอให้แก่ผู้บังดับบัญชา
5.วิเคราะห์ปัญหาและนำปัญหาเช้าในที่ประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
6.นำเสนอดวามคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา
7.ปรับแผนการตำเนินงานของโครงการให้สอดคต้องกับสถานการณ์ปัจุบัน เพื่อให้สำเร็จ
8.ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในแผนงานที่วางไว้
9.ตรวจสอบการดำเนินงาน พัฒนาโครงการ พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าและทีมบริหาร

สวัสดิการ

1. Provident Fund – กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
2. Group Life & Health Insurance – ประกันชีวิต-ประกันสุขภาพกลุ่ม-ประกันอุบัติเหตุ
3. Public Holiday 15 days/year - วันหยุดประเพณี 18 วัน / ปี
4. Annual Leave-วันหยุดพักร้อนเพิ่มขึ้นตามอายุงาน
5. Leave with pay-ลากิจได้รับค่าจ้าง 5 วัน/ปี
6. Annual Bonus - โบนัสประจำปี
7. Annual Increment - ปรับเงินเดือนประจำปี
8. Loan Fund - กองทุนเงินกู้
9. Staff Party, Team Building & Outing Activities - งานเลี้ยงพนักงานประจำปีและจัดท่องเที่ยวประจำปี
10. New Born Gift and Patient Gift- ของเยี่ยมคลอด และ ของเยี่ยมไข้
11. Marriage Gift, Monkhood Fee, Compassionate Fee –เงินขวัญถุงแต่งงาน, เงินช่วยเหลืองานบวช, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
12. Annual Check up - ตรวจสุขภาพประจำปี

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
CISSA GROUP
HR - Julalak
BKK: 193/143 35th Floor (Zone D), Lake Rajada Office Complex, Khlong Toei, Bangkok 10110 PKT: Rock Garden Village, 125/452 Rasada Rd., Rasada, Muang, Phuket 83000 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
0818959991
020265328
https://www.cissagroup.com/
ค้นหางาน
งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต